I boken vanans makt tar oss författaren Charles Duhigg på en spännande resa där man får djupt dyka i vetenskapliga upptäckter som förklarar varför vanor finns och hur de kan ändras. Han visar tydligt sin förmåga att destillera stora mängder information till underhållande berättelser. Man får läsa om bland annat hur neuroforskare förskar om hur vanor fungerar, exakt där de finns i människans hjärna. Författaren tar även upp verkliga personer som exempel och presenterar hur vanor har avgjort deras framgång. Några exempel är olympiska simmaren Michael Phelps, Starbucks vd Howard Schultz och hjälten Martin Luther King.

Boken är uppdelad så att varje kapitel presenterar något nytt. Först får man läsa om hur vanor fungerar, sedan om hur vanor byggs upp och därefter analyseras verkliga exempel. Till sist presenteras en teori om hur man själv kan gå till väga för att ändra sina vanor. Även följer spännande argument om bland annat: regelbunden träning, att bli mer produktiv, bygga revolutionära företag och att nå förmågan att förstå hur vanor fungerar.