Hej och välkommen till vår blogg!

Jag heter Roza Abdul-Hadi och går sista året på naturvetenskapsprogrammet på Katrineholms Tekniska College. Jag har tillsammans med skolans bibliotekarie Anna-Karin Sjökvist startat en bokklubb och därmed skapat den här läsbloggen. Vår officiella webbplats för att vara tillgängliga på nätet.

 

Syfte och mottagare

Först och främst är syftet med den här läsbloggen att lyfta fram hur viktigt det är att läsa samt visa  möjligheten att ha stor glädje av bokläsning trots de stressiga gymnasiestudierna. Vi vill nå ut till alla elever på vår gymnasieskola och i hela Sverige, dels för att tipsa, analysera och recensera böcker, men också för att dela med oss av våra läsupplevelser.

 

Den pedagogiska kopplingen

Med bloggen vill jag och Anna-Karin framför allt synliggöra vår bokklubb på skolan, men även dra mycket lärdom av det vi gör på webben. Jag ser bloggen som en möjlighet att öva och utveckla mina kunskaper båda inom läsandet och skrivandet. Jag kommer ha en stor glädje av webbkunskaperna inom Svenska3 kursen, men också i Grafisk illustration som kommer stå i centrum för all illustration på webbsidan. Förutom allt som nämndes tidigare så kommer jag och Anna-Karin att få goda kunskaper inom webbutveckling och internet.

 

Upphovsrätt

När vi tipsar om böcker använder vi ibland bilder från förlagens webbsidor, våra egna bilder och ibland bilder, video, musik som är commonlicensierade sidor, CC licenserna (Creative Commons-material), som exempelvis: Pixabay, Freepic, Unsplash m.m.

På skolverkets webb står det hur man kan arbeta när man använder förlagens bilder. Såhär står det:

”Många förlag har bildarkiv på nätet där det går att ladda ner bokomslag för användning i redaktionell text som rör boken, som t.ex. boktips på webben. Det är dock inte tillåtet att gå in och ändra bilderna på något sätt. Enklast är att gå in och titta på bokförlagens webbplatser och se vad respektive förlag har för regler. Informationen finns ofta under rubriken Press/Pressrum. För att vara riktigt säker, mejla bokförlaget och fråga!”

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/bilder-1.155130

Om Webbstjärnan.

År 2008 startade webbstjärnan för att utveckla internetanvändandet i svenska skolan. Webbstjärnan är en tävling som går ut på att elever och lärare ska få möjlighet att lära sig om bland annat webbanvändning och internet. Man skapar en webbsida som man sedan anmäler till tävlingen. Webbsidan ska ha en pedagogisk koppling och uppfylla vissa krav som finns att hitta på webbstjärnans hemsida.

Läs mer om webbstjärnan på: https://www.webbstjarnan.se

 

Om tävlingsbidraget

Under perioden vi skapat denna webbplats har vi lärt oss om hur man bygger upp en digital webbsida. Vi har lärt oss dels om hur upphovsrätten fungerar och dels om hur webbutveckling är kopplad till bland annat publicering och uppbyggnaden av webbsidorna.

 

Varför just bokstunden och varför just vi?

Att läsa och sprida vikten av att läsa blir allt mer viktigt i takt med den digitala utvecklingen i världen. En vinst från webbstjärnan skulle innebära en otrolig möjlighet för oss att utveckla vår bokklubb samt webbsidan. Priset innebär för oss att få det ultimata beviset på att vi lyckats med vår webbsida.